سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت توری فرنگی ضخامت ۰.۸۵mm چشمه ۴cm چشمه:4cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۸۵mm
محل بارگیری تولیدی
واحد رول
عرض ۱۲۰cm
طول ۲۰m
وزن ۷kg
چشمه ۴cm