نمایشگاه صنعت ساختمان
مدیران آهن غرفه - ۱۲۲/۲

قیمت توری فرنگی ضخامت ۰.۸۵mm چشمه ۴cm چشمه:4cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۸۵mm
محل بارگیری تولیدی
واحد رول
عرض ۱۵۰cm
طول ۲۰m
وزن ۹kg
چشمه ۴cm

Notice: Undefined offset: 0 in /home/ahancapc/public_html/mvc/view/page/product.php on line 361

Notice: Undefined offset: 0 in /home/ahancapc/public_html/mvc/view/page/product.php on line 362