قیمت توری فرنگی ضخامت ۰.۸۵mm چشمه ۴cm چشمه:4cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۸۵mm
محل بارگیری تولیدی
واحد رول
عرض ۱۵۰cm
طول ۲۰m
وزن ۹kg
چشمه ۴cm