سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت توری پرسی ضخامت ۳.۰mm وزن ۸.۰kg چشمه ۲x۲ چشمه:2x2

خصوصیات محصول
ضحامت ۳.۰mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
وزن ۸.۰kg
چشمه ۲x۲