سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت توری پرسی ضخامت ۳.۴mm وزن ۱۰.۲kg چشمه ۲x۲ چشمه:2x2

خصوصیات محصول
ضحامت ۳.۴mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
وزن ۱۰.۲kg
چشمه ۲x۲