سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت توری پرسی ضخامت ۳.۶mm وزن ۱۱.۰kg چشمه ۲x۲ چشمه:2x2

خصوصیات محصول
ضحامت ۳.۶mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
وزن ۱۱.۰kg
چشمه ۲x۲