سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت توری پرسی ضخامت ۳.۸mm وزن ۱۴.۰kg چشمه ۲x۲ چشمه:2x2

خصوصیات محصول
ضحامت ۳.۸mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
وزن ۱۴.۰kg
چشمه ۲x۲