سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت توری پرسی ضخامت ۴.۰mm وزن ۱۰.۵kg چشمه ۳x۳ چشمه:3x3

خصوصیات محصول
ضحامت ۴.۰mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
وزن ۱۰.۵kg
چشمه ۳x۳