نمایشگاه صنعت ساختمان
مدیران آهن غرفه - ۱۲۲/۲

قیمت توری پرسی ضخامت ۳.۳mm وزن ۶.۲kg چشمه ۴x۴ چشمه:4x4

خصوصیات محصول
ضحامت ۳.۳mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
وزن ۶.۲kg
چشمه ۴x۴

Notice: Undefined offset: 0 in /home/ahancapc/public_html/mvc/view/page/product.php on line 361

Notice: Undefined offset: 0 in /home/ahancapc/public_html/mvc/view/page/product.php on line 362