سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت توری پرسی ضخامت ۴.۵mm وزن ۹.۰kg چشمه ۵x۵ چشمه:5x5

خصوصیات محصول
ضحامت ۴.۵mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
وزن ۹.۰kg
چشمه ۵x۵