سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۴mm وزن ۱.۳۶۰kg چشمه ۵.۵cm چشمه:5.5cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۴mm
محل بارگیری تولیدی
واحد مترمربع
وزن ۱.۳۶۰kg
چشمه ۵.۵cm