قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۰mm وزن ۰.۹۱۲kg چشمه ۵.۷cm چشمه:5.7cm