سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۳.۰mm وزن ۲.۰۰۰kg چشمه ۵.۷cm چشمه:5.7cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۳.۰mm
محل بارگیری تولیدی
واحد مترمربع
وزن ۲.۰۰۰kg
چشمه ۵.۷cm