سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۰mm وزن ۰.۸۰۰kg چشمه ۶.۵cm چشمه:6.5cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۰mm
محل بارگیری تولیدی
واحد مترمربع
وزن ۰.۸۰۰kg
چشمه ۶.۵cm