قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۲mm وزن ۰.۹۵۰kg چشمه ۶.۵cm چشمه:6.5cm