سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۲mm وزن ۰.۹۵۰kg چشمه ۶.۵cm چشمه:6.5cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۲mm
محل بارگیری تولیدی
واحد مترمربع
وزن ۰.۹۵۰kg
چشمه ۶.۵cm