سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۴mm وزن ۱.۱۵۰kg چشمه ۶.۵cm چشمه:6.5cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۴mm
محل بارگیری تولیدی
واحد مترمربع
وزن ۱.۱۵۰kg
چشمه ۶.۵cm