سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۳.۰mm وزن ۱.۸۰۰kg چشمه ۶.۵cm چشمه:6.5cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۳.۰mm
محل بارگیری تولیدی
واحد مترمربع
وزن ۱.۸۰۰kg
چشمه ۶.۵cm