سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۰mm وزن ۰.۷۸۰kg چشمه ۶.۷cm چشمه:6.7cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۰mm
محل بارگیری تولیدی
واحد مترمربع
وزن ۰.۷۸۰kg
چشمه ۶.۷cm