قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۰mm وزن ۰.۷۸۰kg چشمه ۶.۷cm چشمه:6.7cm