سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۲mm وزن ۰.۹۴۰kg چشمه ۶.۷cm چشمه:6.7cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۲mm
محل بارگیری تولیدی
واحد مترمربع
وزن ۰.۹۴۰kg
چشمه ۶.۷cm