سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۸mm وزن ۱.۵۵۰kg چشمه ۶.۷cm چشمه:6.7cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۸mm
محل بارگیری تولیدی
واحد مترمربع
وزن ۱.۵۵۰kg
چشمه ۶.۷cm