قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۲mm وزن ۰.۸۳۵kg چشمه ۷.۵cm چشمه:7.5cm