نمایشگاه صنعت ساختمان
مدیران آهن غرفه - ۱۲۲/۲

قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۲mm وزن ۰.۸۳۵kg چشمه ۷.۵cm چشمه:7.5cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۲mm
محل بارگیری تولیدی
واحد مترمربع
وزن ۰.۸۳۵kg
چشمه ۷.۵cm

Notice: Undefined offset: 0 in /home/ahancapc/public_html/mvc/view/page/product.php on line 361

Notice: Undefined offset: 0 in /home/ahancapc/public_html/mvc/view/page/product.php on line 362