قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۴mm وزن ۰.۹۹۸kg چشمه ۷.۵cm چشمه:7.5cm