سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۲mm وزن ۰.۸۲۰kg چشمه ۷.۷cm چشمه:7.7cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۲mm
محل بارگیری تولیدی
واحد مترمربع
وزن ۰.۸۲۰kg
چشمه ۷.۷cm