سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۴mm وزن ۰.۹۸۰kg چشمه ۷.۷cm چشمه:7.7cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۴mm
محل بارگیری تولیدی
واحد مترمربع
وزن ۰.۹۸۰kg
چشمه ۷.۷cm