سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۸mm وزن ۱.۳۲۰kg چشمه ۷.۷cm چشمه:7.7cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۸mm
محل بارگیری تولیدی
واحد مترمربع
وزن ۱.۳۲۰kg
چشمه ۷.۷cm