سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۳.۰mm وزن ۱.۵۵۰kg چشمه ۷.۷cm چشمه:7.7cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۳.۰mm
محل بارگیری تولیدی
واحد مترمربع
وزن ۱.۵۵۰kg
چشمه ۷.۷cm