قیمت سیم خاردار ضخامت ۲.۵mm وزن ۱۰kg سوزنی حلقوی قطر ۹۰cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۵mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کلاف
حالت سوزنی-حلقوی
وزن ۱۰kg
نوع گالوانیزه گرم
ضخامت خار ۲mm
قطر ۹۰cm