قیمت سیم خاردار ضخامت ۲.۵mm وزن ۷kg حلقوی تبری قطر ۶۰cm