قیمت سیم خاردار ضخامت ۲.۵mm وزن ۷kg حلقوی تبری قطر ۶۰cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۵mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کلاف
حالت حلقوی-تبری
وزن ۷kg
نوع گالوانیزه گرم
ضخامت خار ۲mm
قطر ۶۰cm