نمایشگاه صنعت ساختمان
مدیران آهن غرفه - ۱۲۲/۲

قیمت سیم خاردار ضخامت ۲.۵mm وزن ۷kg حلقوی تبری قطر ۶۰cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۵mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کلاف
حالت حلقوی-تبری
وزن ۷kg
نوع گالوانیزه گرم
ضخامت خار ۲mm
قطر ۶۰cm

Notice: Undefined offset: 0 in /home/ahancapc/public_html/mvc/view/page/product.php on line 361

Notice: Undefined offset: 0 in /home/ahancapc/public_html/mvc/view/page/product.php on line 362