سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت رابیتس گالوانیزه ستون ۱۳ وزن ۸۲۰gr چشمه ۳ چشمه:3

خصوصیات محصول
محل بارگیری تولیدی
واحد برگ
عرض ۲۲۰cm
طول ۵۵cm
وزن ۸۲۰gr
چشمه ۳
ستون ۱۳