تماس و مشاوره رایگان

قیمت رابیتس گالوانیزه ستون ۱۳ وزن ۱۰۴۰gr چشمه ۳

خصوصیات محصول
محل بارگیری تولیدی
واحد برگ
عرض ۲۲۰cm
طول ۵۵cm
وزن ۱۰۴۰gr
چشمه ۳
ستون ۱۳