قیمت رابیتس گالوانیزه ستون ۱۳ وزن ۱۱۲۰gr چشمه ۳ چشمه:3

خصوصیات محصول
محل بارگیری تولیدی
واحد برگ
عرض ۲۲۰cm
طول ۵۵cm
وزن ۱۱۲۰gr
چشمه ۳
ستون ۱۳