سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت رابیتس گالوانیزه ستون ۱۳ وزن ۱۲۵۰gr چشمه ۳ چشمه:3

خصوصیات محصول
محل بارگیری تولیدی
واحد برگ
عرض ۲۲۰cm
طول ۵۵cm
وزن ۱۲۵۰gr
چشمه ۳
ستون ۱۳