قیمت مش ساده سایز ۶mm وزن ۳.۱۲۰kg چشمه ۱۵cm چشمه:15cm