سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت مش ساده سایز ۶mm وزن ۳.۱۲۰kg چشمه ۱۵cm چشمه:15cm

خصوصیات محصول
سایز ۶mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت ساده
عرض ۶m
طول ۲m
وزن ۳.۱۲۰kg
چشمه ۱۵cm