قیمت مش ساده سایز ۶mm وزن ۲.۳۴۰kg چشمه ۲۰cm چشمه:20cm

خصوصیات محصول
سایز ۶mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت ساده
عرض ۶m
طول ۲m
وزن ۲.۳۴۰kg
چشمه ۲۰cm