قیمت مش ساده سایز ۶mm وزن ۲.۳۴۰kg چشمه ۲۰cm چشمه:20cm