قیمت مش ساده سایز ۶mm وزن ۱.۸۷۰kg چشمه ۲۵cm چشمه:25cm