سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت مش ساده سایز ۶mm وزن ۱.۸۷۰kg چشمه ۲۵cm چشمه:25cm

خصوصیات محصول
سایز ۶mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت ساده
عرض ۶m
طول ۲m
وزن ۱.۸۷۰kg
چشمه ۲۵cm