قیمت مش ساده سایز ۶mm وزن ۱.۵۶۰kg چشمه ۳۰cm چشمه:30cm

خصوصیات محصول
سایز ۶mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت ساده
عرض ۶m
طول ۲m
وزن ۱.۵۶۰kg
چشمه ۳۰cm