قیمت مش آجدار سایز ۸mm وزن ۵.۵۵۰kg چشمه ۱۵cm چشمه:15cm

خصوصیات محصول
سایز ۸mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت آجدار
عرض ۶m
طول ۲m
وزن ۵.۵۵۰kg
چشمه ۱۵cm