سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت مش آجدار سایز ۸mm وزن ۸.۳۲۰kg چشمه ۱۰cm چشمه:10cm

خصوصیات محصول
سایز ۸mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت آجدار
عرض ۶m
طول ۲m
وزن ۸.۳۲۰kg
چشمه ۱۰cm