قیمت تیر حصار ساده سایز ۴cm

خصوصیات محصول
سایز ۴cm
ضحامت ۲mm
محل بارگیری انبار
واحد عدد
طول ۲.۴m
نوع لوله سیاه رنگ شده