سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت تیر حصار ساده سایز ۵cm

خصوصیات محصول
سایز ۵cm
ضحامت ۲mm
محل بارگیری انبار
واحد عدد
طول ۲m
نوع لوله سیاه رنگ شده
فاطیما محبی
کارشناس فروش
زهرا شیخی
کارشناس فروش
مریم ابراهیمی
کارشناس فروش