قیمت تیر حصار ساده سایز ۵cm

خصوصیات محصول
سایز ۵cm
ضحامت ۲mm
محل بارگیری انبار
واحد عدد
طول ۲.۴m
نوع لوله سیاه رنگ شده