سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت تیر حصار ساده سایز ۵cm

خصوصیات محصول
سایز ۵cm
ضحامت ۲mm
محل بارگیری انبار
واحد عدد
طول ۲m
نوع لوله گالوانیزه