سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت تیر حصار ساده سایز ۵cm

خصوصیات محصول
سایز ۵cm
ضحامت ۲.۵mm
محل بارگیری انبار
واحد عدد
طول ۲.۴m
نوع لوله سیاه رنگ شده دست دوم