قیمت میلگرد زیگزاگ ضخامت ۵mm شاخه (۶۵ سانتی)

خصوصیات محصول
ضحامت ۵mm
محل بارگیری انبار
واحد کیلوگرم
حالت شاخه (۶۵ سانتی)