قیمت مفتول سیاه ضخامت ۱.۵mm کلاف(تسمه)

فرزانه کنعانی
کارشناس فروش
ریحانه کرمانی
کارشناس فروش