سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت مفتول سیاه ضخامت ۱.۵mm کلاف(فابریک)

خصوصیات محصول
ضحامت ۱.۵mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت کلاف(فابریک)
وزن ۱۵