قیمت مفتول سیاه ضخامت ۱.۵mm کلاف فابریک (سلفون دار)

خصوصیات محصول
ضحامت ۱.۵mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت کلاف فابریک (سلفون دار)
وزن ۱۵