مفتول گالوانیزه ضخامت ۱.۵mm سیم اسکوپ

فرزانه کنعانی
کارشناس فروش