سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت مفتول گالوانیزه ضخامت ۱.۵mm سیم اسکوپ

خصوصیات محصول
ضحامت ۱.۵mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت سیم اسکوپ
مریم ابراهیمی
کارشناس فروش