سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت مفتول مسوار ضخامت ۱.۲mm

خصوصیات محصول
ضحامت ۱.۲mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت شاخه
مریم ابراهیمی
کارشناس فروش