سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت مفتول مسوار ضخامت ۱.۵mm

خصوصیات محصول
ضحامت ۱.۵mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت شاخه
مریم ابراهیمی
کارشناس فروش