سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت مفتول مسوار ضخامت ۳ ۸mm

خصوصیات محصول
ضحامت ۳-۸mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت شاخه